Üniversitemizde “Anayasa Mahkemesinin Temel Hakların Korunmasındaki Rolü” Konulu Panel Düzenlendi

31 Ekim 2022 Pazartesi

Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda, Avrupa Birliği- Avrupa Konseyi tarafından ortaklaşa yürütülen Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi kapsamında “Anayasa Mahkemesinin Temel Hakların Korunmasındaki Rolü” konulu panel gerçekleştirildi.
 

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan panelde, Rektörümüz Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Rize Valisi Kemal Çeber ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan açılış konuşması yaptı.

Rektörümüz Prof. Dr. Yusuf Yılmaz konuşmasına katılımcıları selamlayarak başladı.

Özgürlüğün insan için vazgeçilmez, olmazsa olmaz mutlak gereklilik niteliği taşıdığını belirten Rektörümüz, gerçekleştirilen panelin konusunun da, temel hakların korunmasında Anayasa Mahkemesinin rolü olduğunu söyledi.

 

Rektörümüz, Anayasa Mahkemesinin temel hakların korunmasında üstlendiği rolün ve sorumluluğun en yetkili kişiler tarafından anlatılacağını ifade ederek konuşmasını tamamladı.
 

Rize Valisi Kemal Çeber konuşmasında, Rize'nin güzelliklerinden bahsederek, katılımcıları Rize'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ve gerçekleştirilecek panelin tecrübe ve bilgi aktarımı noktasında önemli olduğunu söyledi.

 

Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan ise konuşmasında, anayasaların bir yandan yönetenlerin kullandığı gücü ve sınırları belirleyen, diğer yandan da yönetilenlerin temel hak ve özgürlüklerini güvenceye alan üstün ve bağlayıcı kurallar bütünü olduğunu ifade etti. Anayasanın üstünlüğünün diğer tüm kuralların ve işlemlerin ona uygun olmasını gerektirdiğini belirten Prof. Dr. Arslan, hemen bütün anayasaların şu veya bu şekilde anayasanın üstünlüğü ilkesine yer verdiğini, bu bağlamda yasama ve yürütme tasarruflarının anayasaya aykırı olamayacağını belirtti.

Anayasa Mahkemesinin sadece din ve vicdan özgürlüğü alanında değil yaşama hakkından ifade özgürlüğüne, adil yargılanma hakkından örgütlenme özgürlüğüne kadar tüm anayasal hak ve özgürlüklere ilişkin çok önemli kararlar verdiğini ve vermeye devam ettiğini belirten Prof. Dr. Arslan, “Anayasa Mahkemesi anayasal adaleti sağlamak için Mevlana’nın asırlar öncesinde ifade ettiği gibi ‘her şeyi yerli yerine koymaya’ çalışmaktadır.” diyerek konuşmasını tamamladı.
 

Açılış konuşmalarının ardından, oturum başkanlığını Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan’ın yaptığı panelde, Anayasa Mahkemesi Üyeleri Yıldız Seferinoğlu ve Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez norm denetiminde ve bireysel başvuruda Anayasa Mahkemesinin temel hak ve özgürlükleri koruma görevi konularında sunumlar yaptı.

Program, karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.