Genç Hareket Topluluğu "İlkçağlardan günümüze İnsanlığın Değişmeyen Problemi: Din-Bilim İlişkisi" Semineri

21 Ekim 2022 Cuma

Genç Hareket Topluluğu 21.10.2022 tarihinde Dr. Senol ÇİTLİ'nin katılımcı olduğu "İlkçağlardan günümüze İnsanlığın Değişmeyen Problemi: Din-Bilim İlişkisi" başlıklı bir seminer düzenledi.