Topluluk Güncelleme

1- RTEÜ Öğrenci Toplulukarı Tüzüğü
2-Öğrenci Toplulukları Kuruluş-Güncelleme Talep Formu
3-Faaliyet Planı Bildirimi Formu
4-Danışman Kabul Formu
5-Öğrenci Toplulukları Üye Kayıt Formu
6-Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu
7-Öğreci Toplulukları  İç Denetim Formu
8-Öğrenci Toplulukları Etkinlik Başvuru Formu
9-Etkinlik Sonuç Bildirim Formu