Topluluk Kurulumu

Topluluk Kurulumu İçin Prosedür
1- RTEÜ Öğrenci Toplulukları Tüzüğü
2- Topluluk Kurucu Üye Bildirim Formu
3-Öğrenci Toplulukları Kuruluş - Güncelleme Talep Formu
4-Faaliyet Planı Bildirim Formu
5-Danışman Kabul Formu